ชื่อคอร์ส: PA02_MA01_CA01

อาจารย์ผู้สอน

อ.ประสิทธิ์ จันต๊ะภา อ.ประสิทธิ์ จันต๊ะภา Author

ชั้นต้องได้เรียนหมอ

SALE ฿1,000.00 ฿690.00
ใช้งานได้ 120 วัน

“ฟิสิกส์” บทที่ #02 – การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง

“คณิต” บทที่ #01 ตรรกศาสตร์

“เคมี” บทที่ #01 อะตอมและตารางธาตุ