วิธีการ Download เอกสารในเว็บไซต์

ข้อตกลงการใช้งานเอกสาร

     ทุกท่านสามารถนำเอกสารประกอบการเรียนทุกไฟล์ในเว็บไซต์ https://pec9.com ไปใช้งานหรือเผยแพร่ได้ฟรี  แต่ต้องไม่กระทำการใด ๆ เพื่อนำคำว่า www.pec9.com ออกจากเอกสารก่อนนำไปใช้งานหรือเผยแพร่ อาทิ ใช้โปรแกรมตบแต่งเพื่อลบออก หรือ ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษบังข้อความออก  หากท่านได้อ่านข้อความนี้ ถือว่าท่านได้รับทราบ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งาน

    การ Download เอกสาร ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. คลิ๊กที่เมนู “คอร์สสำเร็จรูป”
  2. คลิ๊กเลือกคอร์สที่ต้องการ
  3. คลิ๊กที่ปุ่ม